Teenused


Ärinõustamine

Ärinõustamine — see on juhtimisalased konsultatsioonid laias küsimusteringis, mis puudutavad finantsilist, juriidilist, tehnoloogilist, tehnilist ja eksperttegevuse valdkonda, mida osutavad ettevõttevälised konsultandid ühe või teise probleemi lahendamiseks.

 

 • Juhtimisarvestuse korraldamine
 • Organisatsiooni tegevust puudutava objektiivse teabe korraldamine, kogumine, üldistamine ja esitamine võimaldab ettevõtte tippjuhtkonnal juhtimisotsuseid operatiivselt võtta vastu.
 •  
 • Äriplaanide ekspertiis ja ettevalmistamine
 • Äriplaneerimine aitab teil läheneda organiseeritult oma idee ja sellega seotud ettevalmistustööde realiseerimisele. Aitab hinnata ja täpselt määratleda: eesmärgid ja ülesanded, konkurentsikeskkonna ja turuanalüüsi, turunduse, finantsinvesteeringud ja tasuvusaja.
 •  
 • Eelarvestamise juurutamine
 • Eelarvestamise protsess võimaldab teil süstematiseerida ettevõtte juhtimist, määratleda selle saavutamiseks eesmärgid ja teed, selgitada välja täiendavad ressursid ettevõtte arendamiseks.
 •  
 • Finantsmodelleerimine
 • Finantsmudel võimaldab teil kujutada näitlikult iga äriprojekti ökonoomikat. Me rakendame finantsvoogude, krediidiliinide, liisingute, väärtpaberite hinnamuutuste ja muude rahalist väärtust omavate aktivate mudelit.
 •  
 • Investeerimisprojektide hindamine
 • Investeerimisprojekti hindamisega teeme me kindlaks teie projekti tehtud investeeringu tasuvuse, tasuvusaja ja võimalikud riskid. Teeme kindlaks tegeliku investeerimisvajaduse ja selleks vajalike tingimuste olemasolu.
 •  
 • Juhtimisarvestuse pidamine
 • Me esitame näitlikult, millised äriprotsessid vajavad optimeerimist, määratleme tulu- ja kulukeskused, selgitame välja kasvupunktid ja madala efektiivsusega piirkonnad, millest tuleb kõigepealt vabaneda.

 

Nõustamisagentuuride teenused on kasulikud eelkõige ettevõtetele, kellel on konkreetsed probleemid – tootmis-, juhtimis-, finants- ja juriidilised probleemid. Kuid isegi täiesti kasumlikku ettevõtet saab nõustamise abil parendada ja moderniseerida.